Privaatsuspoliitika

1. Kes me oleme?

Meie oleme Nakatu Turismitalu OÜ ja veebilehe aadress on www.nakatu.ee 

2. Milliseid isikuandmeid me töötleme ja miks? 

Töötleme teie isikuandmeid tuginedes alljärgnevale:

  • teie nõusolek;
  • meievaheline kokkulepe, mis sätestab andmetöötluse alused;
  • meile kehtivad seadusest tulenevad kohustused;
  • meie huvi osutada teenuseid seadusega kooskõlas.

2.1 Kommentaarid, tagasiside

Kui jätate meie kodulehele tagasiside, siis kogume ja salvestame me need andmed, mis on näidatud andmete sisestamise vormil (külalisteraamatu vorm) ning lisaks külastaja IP-aadressi ja brauseri liigi, et aidata kaasa spämmiga võitlemisel. 

Külalisteraamatusse oma veebilehe märkimisel avalikustatakse veebilehe aadress lingina teie nimelt külalisteraamatus. See võib võimaldada avalikustatud kommentaari sidumise teie isikuga viies kokku nime ja veebilehe aadressi. Nende andmete sisestamine ei ole kohustuslik selliselt, et isiku tuvastamine oleks teiste külalisteraamatu lugejate poolt võimalik, kuid soovi korral võib seda teha. 

2.2 Kontaktivormid

Kui kasutate kodulehel olevaid kontaktivorme meiega ühenduse võtmiseks (broneerimisvorm, kontaktivorm), siis kogume ja salvestame me need andmed, mis on näidatud andmete sisestamise vormil ning lisaks külastaja IP-aadressi ja brauseri liigi, et aidata kaasa spämmiga võitlemisel.

2.3 Küpsised

Küpsis on väikesemahuline tekstifail, mis koosneb tähtedest ja numbritest  (vähem kui 1 kB) ning meie veebilehekülg küsib veebilehitsejalt (näit. Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari või Opera) luba selle salvestamiseks teie arvutis või mobiilsidevahendis. Küpsis salvestab teie liikumised ja eelistused ning võimaldab pakkuda teile parimat võimalikku veebilehe külastust. Ilma küpsisteta ei võimalda koduleht kasutada tervikuna kõiki selle funktsioone.

Küpsiseid kasutatakse järgmistel eesmärkidel: korduvkasutajate tuvastamiseks, statistiliste andmete kogumiseks veebilehe külastuste kohta ning navigeerimise lihtsustamiseks. Nendel eesmärkidel kasutatakse meie veebis järgmisi küpsiseid (Küpsise nimi; eluiga; eesmärk):

  • PHPSESSID; 1 külastus; külastuste statistika
  • Pll_language; 1 aasta; külastaja keele-eelistus
  • _ga; 2 aastat; Google Analytics kasutajate eristamiseks
  • _gat; 24 tundi; Google Analytics kasutajate eristamiseks
  • _gid; 1 minut; Google Analytics kasutajate eristamiseks

Kui te ei ole seadistanud oma veebilehitsejat nii, et see lükkab tagasi kõik või teatud tüüpi küpsised, väljastatakse teile meie küpsised kohe kui te külastate meie veebilehte.

Enamus veebilehitsejaid võimaldab teil küpsiseid kontrollida seadistuseelistuste abil. Kui te  ei soovi küpsiseid kasutada, saate seadistada oma veebilehitseja nii, et see lükkab kõik küpsised tagasi või edastab teavituse kui küpsis on väljastatud.

2.4 Paigutatud sisu teistelt veebilehtedelt

Meie veebilehe sisulehtedel võib olla paikkinnitatud sisu, mis pärineb teistelt veebilehtedelt (näiteks YouTube-i videod või Google Maps kaart). Paikkinnitatud sisu käitub samamoodi nagu siis kui külastaja külastaks selle sisu pakkuja veebilehte. 

Need veebilehed võivad koguda teie kohta teavet, kasutada kolmanda osapoole jälitamist ja jälgida teie käitumist selle paikkinnitatud sisu suhtes, kaasa arvatud ka siis kui teil on konto selle sisu pakkuja juures ning olete samal ajal ka sinna sisse loginud. 

2.5 Veebi kasutamise analüütika

Kogume veebilehe külastatavuse andmeid, sealhulgas milliselt lehelt tuldi. Meie veebilehe kasutatavuse analüüs on mittepersonaalne, me ei saa jälitada teie tegevusi oma veebilehel ega neid personaliseerida. 

2.6. Andmete töötlemise eesmärk 

Andmete töötlemise peamine eesmärk on osutada ja esitleda oma teenuseid.

Võime kasutada teie poolt antud informatsiooni selleks, et edastada teile Nakatu Turismitalu OÜ uudiseid, teenuste kirjeldusi ning teavet algavate ürituste kohta, mis võivad teile huvi pakkuda. Kasutame teie isikuandmeid nendel eesmärkidel seni, kuni teavitate meid, et te ei soovi rohkem sellist teavet. Võime kasutada teie nime, viisakat pöördumisvormi (hr./pr), ametinimetust, teie e-maili addressi, kontakttelefoni, aadressi ja muud infot, mis võimaldab teile infot personaalselt esitleda.

Veebilehel kasutusel olevad küpsised võimaldavad pakkuda teile täisfunktsionaalset kodulehe külastust ning meil on võimalik teostada kodulehe külastatavuse analüüsi tänu küpsistele. 

Teenuste osutamisel võime võime arvestada teie personaalsete eelistustega, mille kohta võib meil säilida info teile varasemast teenuse osutamisest, ka võime täiendada teilt otse saadud isikuandmeid teistest allikatest seaduslikult saadud isikuandmetega.

Sooritades meie kodulehel toimingu (näiteks veebivormi kaudu broneeringu päringu saatmine), kogume isikuinfot, mida te teenuse tellimise/osutamise protsessi ühe osana meile annate (näit. nimi, telefoninumber ja  e-posti aadress). Teie isikuinfot kasutame ainult ülalloetletud eesmärkidel, kuid ennekõike ainult teie enda poolt esitatud soovi/taotluse täitmiseks.

3. Kellega me teie andmeid jagame

Töötleme teie isikuandmeid ulatuses, mis on vajalik nende eesmärkide täitmiseks, milleks andmed koguti. Juurdepääs teie poolt meile antud isikuandmetele on ainult töötajatel, keda tööülesanded ja ametialane vastutusala kohustavad täitma kohustusi teie kui meie kliendi ees. Teie isikuandmeid ei salvestata ega töödelda kauem kui on vajalik vastavalt ülalloetletud isikuandmete töötlemise eesmärkidele.

4. Kui kaua me teie andmeid säilitame

Kui sisestate kande külalisteraamatusse, siis seda säilitatakse tähtajatult. Muid andmeid säilitame seni, kuni need on vajalikud teile teenuse osutamiseks või omapoolse info teile edastamiseks või seni kuni te olete esitanud sooviavalduse meile nende andmete töötlemine lõpetada ja andmed kustutada või üle anda.

5. Millised õigused on teil oma andmetele? 

Teil on õigus nõuda omalt poolt meile antud andmete töötlemise lõpetamist või andmete üle andmist. Kui soovite meile usaldatud andmete kustutamist (töötlemise lõpetamist), andke meile sellest teada. 

6. Kuhu me teie andmeid saadame?

Kasutame veebilehel teatud kolmandate osapoolte teenuseid meie teenuste ja kodulehe toimimiseks. Oleme kohustatud edastama teie isikuandmed nendele kolmandatele osapooltele, et nad saaksid eeldatud teenuseid osutada. Need isikuandmed, mis edastatakse nendele teenuseid osutavatele kolmandatele osapooltele, piiratakse miinimumini, mis on vajalik kolmandate osapoolte teenuste osutamiseks (näiteks Google Analytics kodulehe külastatavuse analüüs või automaatne spämmirobotite tuvastamise süsteem).

7. Kuidas teie andmeid kaitseme?

Teie poolt meile esitatud andmed asuvad ennekõike turvalises veebirakenduses, mis asub turvatud veebimajutuse keskkonnas, millele on ligipääs vaid meie poolt volitatud töötajatel. 

8. Millist automaatprofileerimist või automaatset otsustamist me teie kohta teeme?

Kui sisestate meie päringuvormidesse andmeid võidakse teostada teile teie sessiooni andmete põhjal automaatkontrolli otsustamaks, kas tegu on päris inimese külastusega. 

9. Meie kontaktandmed

Suunake oma isikuandmetega seotud küsimused, päringud, ettepanekud või pretensioonid:

Nakatu Turismitalu OÜ

Väike-Nakatu, Ringiste küla Valga vald Valga maakond 68101

+372 55 672 032, info@nakatu.ee